Nyhed

Gulmuret tæt-lav bebyggelse med mange trapper

På vej mod registreringsløsning af bygningers tilgængelighed

​Rådgiver Lone Sigbrand og forsker Sidse Grangaard fra SBi har siddet i følgegruppen og bidraget med sparring og information undervejs til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters undersøgelse af, hvordan man kan forbedre adgangen til information om tilgængelighed for personer med handicap.

I dag findes der ikke en national løsning, der systematisk forsøger at registrere og formidle oplysninger om tilgængelighed for personer med handicap.

MBBL har nu afleveret sin indledende undersøgelse. Den kan blive grundstenen til en national registreringsløsning, som gør at personer med handicap via smartphones, tablets mv. kan få lettere adgang til de bygningsnære omgivelser. Undersøgelsen er et initiativ, der udløber af Regeringens handicappolitiske handlingsplan fra 2013.