Blog

Gyngestol og stueplante ved panoramavindue med udsigt over græs og lav bebyggelse

SBi udarbejder to anvisninger om plejeboliger for personer med demenssygdomme

​​Som led i regeringens ”Demenspakke” under Satspuljeaftalen for 2015 har SBi fået til opgave at udarbejde to nye anvisninger om indretning af plejeboliger for personer med demenssygdomme.

Den første anvisning er planlagt til at udkomme medio 2015. Den skal bl.a. kunne anvendes som referencedokument for kommunerne i forbindelse med ombygning og nyindretning af eksisterende plejeboliger.

Den anden anvisning og en tilhørende eksempelsamling planlægges at udkomme foråret 2016. Anvisningen vil indeholde baggrundsviden, uddybning og detaljer. Eksempelsamlingen vil indeholde eksempler på løsninger fra realiserede plejeboligbebyggelser til inspiration for bygherrer, rådgivere og medarbejdere på plejeområdet.

Anvisningerne kommer til at bygge på erfaringsbaseret viden og den nyeste nationale og internationale forskning.

Følg med i udviklingen af anvisningerne på tilgængelighedsbloggen, hvor spørgsmål til projektet er velkomne.​

9 kommentarer

 • 02. maj 2017 16.42

  Nora Köhler, ergoterapeut

  under 3.5.2 "Er der udsigt til genkendelige omgivelser fra alle opholdsrum?" henvises til (Henriksen et al., 2009)
  Jeg kan dog ikke finde den i litteraturlisten - kan i hjælpe mig videre?
  Venlig hilsen

 • 03. okt 2016 11.55

  Lone Sigbrand

  Den 21. marts 2017 holder SBi kursus i, hvordan plejeboliger for personer med demens kan indrettes, så de lever op til intentionerne i Sundheds- og Ældreministeriets oplæg til demenshandingsplan 2025 ’Et trygt og værdigt liv med demens’.

  Læs mere om SBi's kursus og tilmeld dig: http://www.sbi.dk/arrangementer/kommende-arrangementer/sbi-kursus-demensvenlige-plejeboliger

 • 28. sep 2016 14.57

  Lone Sigbrand

  Begge SBi anvisninger om plejeboliger for personer med demens er nu udgivet. Hvis der måtte være kommentarer eller spørgsmål til publikationerne, er du velkommen til at skrive dem her på bloggen.

 • 25. nov 2015 13.42

  Lone Sigbrand

  Tak til både Bjarne Webb og Lars Schrøder Hansen for jeres kommentarer, som vi vil inddrage i arbejdet med den næste anvisning.

 • 25. nov 2015 12.41

  Lars Schrøder Hansen, Pædagog & Dir.

  Vi arbejder med udendørs musikinstrumenter indenfor ældreområdet. Musikinstrumenterne et et fantastisk redskab der skaber ro og fordybelse for den demente. Det er en måde at kommunikere på, derudover en måde at være sammen på når der er besøg. Musikinstrumenterne er forøvrigt stemt på en sådan måde, at man ikke behøver at være musiker overhovedet, for at kunne spille på
  dem. Se link: https://www.youtube.com/watch?v=A0QdzNqSmOw
  & https://www.youtube.com/watch?v=LLIUoib7B-A

 • 12. nov 2015 09.42

  Bjarne Webb, Leder af plejeboligområdet og Sundhedshuset Albertslund

  Vi har erfaring for, at badeværelser indrettet med vinduer giver meget kvalitet i hverdagen. Det synes ikke at være et forhold der indgår i spørgsmål / anvisning. Kunne det evt. gøres til genstand for undersøgelse / anvisning.

 • 30. okt 2015 14.54

  Lone Sigbrand

  Sundheds- og Ældreministeriet har nu udmeldt en ny pulje på i alt 48 mio. kr for perioden 2015-2017 til forbedring af eksisterende plejeboliger, så de kan bidrage til tryggere rammer for personer med demens.
  Læs mere ministeriets hjemmeside: http://www.sum.dk/Puljer/Pulje-demensboliger.aspx

 • 13. jul 2015 17.03

  Lone Sigbrand

  Så er anvisningen offentliggjort og kan læses gratis på nettet: http://anvisninger.dk/anvisninger/Pages/259-Plejeboliger-for-personer-med-demens-indledende-spoergsmaal-1.aspx
  Kommentarer til anvisningen er velkomne.

 • 02. jul 2015 11.49

  Lone Sigbrand

  Den nye SBi-anvisning 259 'Plejeboliger for personer med demens - indledende spørgsmål' vil blive udgivet i løbet af en uges tid.

Skriv en kommentar

Bekræft at du ikke er en spam-robot ved at skrive ordet BUILD

Retningslinjer for kommentarer

Alle felter med * skal udfyldes
Din e-mail vises ikke.

Indsæt kommentar