Nyhed

Seminar: Tilgængelig viden - viden om tilgængelighed

I anledning af færdiggørelsen af projektet Tilgængelig viden – viden om tilgængelighed inviterer seniorforsker Inge Mette Kirkeby, SBi, til seminar onsdag den 3. februar 13-16 på SBi, Aalborg Universitet København.

På seminaret belyses forholdet mellem forskning og praksis, og mulige konsekvenser af projektets resultater drøftes i mindre grupper, hvor der både deltager praktikere og forskere.

Om projektet
Indsatsen for at sikre mere tilgængelige omgivelser skærpes disse år på både internationalt og nationalt plan. I selve udarbejdelsen af de konkrete fysiske løsninger indgår arkitekter som nogle af hovedaktørerne.

Projektet Tilgængelig viden – viden om tilgængelighed undersøger, hvilke former for viden arkitekterne anvender for at designe tilgængeligt. I elleve kvalitative interview fortæller arkitekter/landskabsarkitekter om, hvordan de arbejder med tilgængelighed, om den viden, de anvender, herunder hvilke former for viden, der passer hvornår i designprocessen.

Til sidst drøftes nogle af de udfordringer, der kan møde forskere, der arbejder på at bidrage til tilgængelighed gennem ny forskningsbaseret viden.
Download rapporten Tilgængelig viden - viden om tilgængelighed

Program

​13:00

​Velkomst og introduktion
Forskningschef Hans Thor  Andersen, SBi

​13:15 

​Præsentation af forskningsprojektet om tilgængelig viden
Seniorforsker Inge Mette Kirkeby, SBi

​13:45  

Hvilken rolle spiller forskellige former for viden i byplanlægning og arkitektur?
Professor Niels Albertsen, Arkitektskolen Aarhus

​14:15 

​Kaffepause

​14:30   

​Drøftelse af samarbejde mellem forskning og praksis i mindre grupper

​15:45 

​Opsamling in plenum

​16:00

​Kom godt hjem

 

Deltagelse er gratis – begrænset antal pladser, tilmelding hurtigst muligt til imk@sbi.aau.dk

Seminaret finder sted i møderum CPH FKJ10A 4.133 – spørg i receptionen A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.