Nyhed

Søg støtte til tilgængelighedsforbedringer

​Trafik- og Byggestyrelsen har åbnet for dette års ansøgninger om tilskud fra tilgængelighedspuljen, der skal bidrage til forbedring af tilgængeligheden for personer med handicap i eksisterende offentligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion.

Tilskud fra puljen gives til konkrete tilgængelighedsforanstaltninger, som følger af et eller flere af de ni tilgængelighedskrav i bygningsreglementet. Dette gælder eksempelvis etablering af niveaufri adgang, handicaptoiletter, elevatorer, handicapparkeringspladser, teleslynger, publikumspladser og skiltning.

Ansøgninger til puljen samt relevante bilag skal indsendes elektronisk senest 22. august 2016.

Læs mere på Trafik- og Byggestyrelsen hjemmeside