Nyhed

Tilgængelighed gavner også børnefamilier og ældre

Når tilgængelighed indarbejdet i et byggeri, kommer det ikke kun personer med funktionsnedsættelser til gavn. Børn, børnefamilier, ældre og personer med astma og allergi kan også få glæde af tilgængelige bebyggelser. Det er et af resultaterne af en evaluering af 10 renoveringer af almene boligbebyggelser, som SBi står bag.

Tænk tilgængelighed bredere

Evalueringen viser blandt andet, at det er lykkedes at forbedre tilgængeligheden, så det er lettere at komme til, ind i og rundt i bebyggelserne.

Evalueringen identificerer desuden nogle udfordringer vedrørende de følgevirkninger, som forbedret tilgængelighed kan påføre bebyggelserne. Det handler om, hvad der sker med adgangsarealer, når man tilføjer ramper og elevatorer, hvordan det påvirker boligernes funktionalitet, når man af pladshensyn fjerner rum, og hvordan lydforholdene ændres som følge af mere åbne planløsninger. Det er i den sammenhæng vigtigt, at man er opmærksom på at sikre, at tiltagene har værdi for beboerne generelt og ikke kun for en mindre gruppe.

Start blødt ud med renoveringerne

Ud over temaet tilgængelighed viser evalueringen, at de mest vellykkede resultater opnås, når der tages udgangspunkt i den oprindelige arkitektur, og når dens potentialer udnyttes. Endelig peger evalueringen på, at det nogle gange kan være en fordel at starte en renovering blødt og gennemføre et pilotprojekt, som fx kun omfatter en enkelt blok, for dermed at hente værdifulde erfaringer til brug for den videre proces.

Evalueringen har fået økonomisk støtte fra Landsbyggefonden, og den udgør en opfølgning på en evaluering fra 2011 af renoveringer gennemført i perioden 2008 til 2010.

Bestil eller download bogen 'Renovering af almene bebyggelser. Evaluering af fysiske indsatser gennemført i perioden 2011-2013 (2014)

Pressemeddelelse 18. august 2014: Almene boligselskaber bør værne om arkitekturen, når de renoverer