Universelt design kort fortalt

Universelt design er et nyt arkitektonisk begreb, som imødekommer mangfoldigheden af brugere og den diversitet i behov, der findes i befolkningen. Universelt design tager afsæt i tanken om at inkludere og sikre alle lige adgang og deltagelse i det offentlige liv og det offentlige rum.

Vue over Musholm Feriecenter taget fra indledningen af filmen fra YouTube. Klik på billedet for at se filmen på YouTube.

En bredere forståelse af tilgængelighed

Flere SBi-projekter viser, at universelt design ofte forstås som det samme som handicaptilgængelighed, men det er det langtfra. Hvor handicaptilgængelighed forstås og fortolkes som særlige designtiltag rettet mod en specifik brugergruppe, handicappede, så er universelt design et designbegreb, der tænker alle brugere ind i et livstidsperspektiv. På den måde rummer universelt design muligheden for, at alle mennesker på et tidspunkt i deres liv vil opleve større eller mindre funktionsnedsættelser såsom hørenedsættelse eller et brækket ben. 

Universelt design differentierer altså ikke mellem funktionshæmmede og ikke-funktionshæmmede, sådan som det er tilfældet, når man laver særlige tiltag for en specifik brugergruppe. Det handler om at drage omsorg for almen menneskelig variation i funktionsevne.

Universelt design er et værdibaseret begreb, der repræsenterer en vision om et byggeri, der inkluderer menneskelig mangfoldighed på tværs af funktionsevne og alder, køn og kultur. Derved rummer universelt design muligheden for sanselige, stimulerende og oplevelsesmæssige tiltag såvel som funktionelle og praktiske. 

En mangfoldighed af løsninger

Universelt design tilbyder muligheden for at udvikle nye, varierede og ligeværdige løsninger i byggeriet. Det har længe været forståelsen, at tilgængelighedstiltag kan sikre ligeværd ved fx at få alle ind ad den samme dør. Universelt design åbner op for en fortolkning af, at ligeværdighed også kan betyde, at alle skal ind ad en dør på en værdig måde, men ikke nødvendigvis den samme dør. Universelt design åbner altså op for, at mangfoldighed i brugerbehov kan imødekommes med en mangfoldighed af løsninger.

Som metode tilbyder universelt design en mulighed for at tænke hele den menneskelige fysiologi igennem i et projekts allerførste faser og spørge: Hvem er brugerne egentlig? En realistisk tilgang til brugernes egentlige funktionsevner kan sikre projektet et godt udgangspunkt for de senere detaljeløsninger.

Uddannelser i universelt design

SBi tilbyder kurser og en masteruddannelse i universelt design og tilgængelighed for at ruste byggeriets parter til en udviklings- og designproces med fokus på ligeværdighed og arkitektonisk kvalitet.

> Tag en masteruddannelse i universelt design og tilgængelighed