Nyhed

Plan af Sølund-vinderprojekt i model

’DE USYNLIGE ÆLDRE’ I PLEJEBOLIGKONKURRENCER

I en artikel i arkitekturmagasinet NORDIC undersøges hvordan de ældres rumlige behov og deres adgang til sanselige oplevelser er grebet an i konkurrenceprogram og vinderforslag i arkitektkonkurrencerne om plejeboligerne Sølund og det svenske Majelden.

Artiklens analyseredskaber er begreberne ’spatial clarity’ og ’trans-spatiality’. Til trods for intentioner om wayfinding og kontakt mellem ’ude og inde’ i projekterne, efterspørger analysen et større fokus på de ældre og deres behov.  Forfatterne påpeger, at den sanselige tilgængelighed i højere grad bør indarbejdes, både i konkurrencernes opdrag og i de konkurrerende projekter i forbindelse med plejeboligbyggeri. 

Artiklen ’Invisible Elderly in Danish and Swedish Residential Care Home Architecture: A Study of Two Architectural Competitions’ er skrevet af SBi-forsker Sidse Grangaard og Jonas E. Andersson fra KTH i Stockholm. ​​