Nyhed

Ledelinjer i kobber på gulvet i en stationsbygning.

Gør det lettere at finde vej med arkitektoniske virkemidler

​Norsk rapport viser, hvordan arkitektoniske virkemidler kan bidrage til, at alle finder vej uanset funktionsevne.

Alt for ofte udlægges der 'kunstige ledelinjer' i miljøer, hvor der allerede findes 'naturlige ledelinjer'. Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen/Vegdirektoratet i Norge har derfor stillet spørgsmålet, hvorledes arkitektoniske virkemidler kan bidrage til, at alle finder frem uanset funktionsevne?

Spørgsmålet besvares i rapporten 'Arkitektoniske virkemidl​er for orientering og veifinning' - en rapport med faglige råd om brug af arkitektoniske virkemidler ifm. wayfinding i bygninger og udemiljøer, så flest mulig mennesker kan finde frem og rundt. Rapporten sigter mod at hæve vidensniveauet og bevidstheden hos planlæggere og projekterende. 'Veifinningsplan' foreslås som en arbejdsmetode, der i alle faser af byggeriet muliggør et fokus på orientering, som kan sikre, at wayfinding indarbejdet i projektet fra start.

Udover at vise wayfindings-principper og inspirerende eksempler på arkitektoniske virkemidler, der understøtter wayfinding uanset funktionsnedsættelse, beskæftiger rapporten sig også med menneskets sanser og måder at orientere sig på. Rapporten blev præsenteret på seminaret "Har vi gått oss bort?".​


Rapporten og videooptagelse af seminaret kan findes her​