SBi-rapport 142

Københavnsk etageboligbyggeri 1850-1900

En byggeteknisk undersøgelse
For at sikre bedst mulig resutater af kommenede års omfattende byfornyelses- og boligforbedringsindsats er det af grundlæggende betydning, at der eksisterer et nøje og udbredt kendskab til den eksisterende boligmasses byggetekniske forhold.

I denne rapport redegøres for hvordan det københavnske etageboligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tallet er opbygget konstruktivt og materialemæssigt, og ved summarisk beskrivelse af den endnu ældre byggeteknik gives samtidig en oversigtlig fremstilling af dette byggeris tekniske udvikling. Indledningsvis omtales sådanne forhold vedørende dette byggeri og den tid, som kan tjene til at sætte det i relation til vore dages og tidligere tiders - eksempelvis hvad angår installationsstandard og organisation.
Forfatter:
  • Jesper Engelmark
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-0497-9
1 af 5

SBi-rapport 142

Københavnsk etageboligbyggeri 1850-1900

408 sider

Levering: 1-2 hverdage

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384